Info voor u uw foto verzend

  • Foto’s die geen of zeer weinig details hebben door bijv.b schade(verbleken) van de zon kunnen vaak niet meer worden hersteld. Dit geldt vooral voor essentiële details zoals gezichten van de personen. Achtergronden kunnen meestal wel worden vervangen.
  • Foto’s die bewogen en onscherp zijn opgenomen kunnen vaak niet of matig worden hersteld.
  • Fotoherstelservice.nl repareert foto’s alleen digitaal.
  • Om te kunnen beoordelen of een foto gerepareerd kan worden moet ik de foto kunnen bekijken. U kunt een foto ingescand mee sturen via het contact formulier.
  • Gebruik eventueel de handleiding voor het optimale inscannen van uw foto’s.
  • Fotoherstelservice.nl is geen afdrukservice, maar helpt u graag als u uw bewerkte foto’s wilt laten afdrukken, Zie hiervoor pagina afdruk service.

Om een foto goed te kunnen beoordelen moet er een (proef)stukje bewerkt worden, dit voorbeeld stukje wordt meestal aan u teruggezonden als voorbeeld.
Bij zwaar beschadigde foto’s kan het voorkomen dat essentiële details aangezien worden als vlekken(beschadigingen) van de foto, en daarmee verdwenen zijn. U kunt dit gelijk doorgeven en er zullen geen belangrijke details verdwijnen als dit niet nodig is.